Chuyên mục: » Các thành viên tham gia Dự án

 

Danh sách các thành viên chính tham gia Dự án

 

Phía Việt Nam:

Phía Đan Mạch:

Ban quản lý Dự án

 • Phan Văn Tân (Giám đốc)
 • Trần Quang Đức (Phó Giám đốc)
 • Bùi Quang Thành (Thư ký Khoa học)
 • Nguyễn Xuân Thành (Trợ lý Kỹ thuật)
 • Nguyễn Thị Thanh Huệ (Thư ký Hành chính)
 • Trần Thị Thanh Hương (Kế toán)

Các chuyên gia, tư vấn và nghiên cứu viên khác

 • PGS. TS. Phạm Văn Cự (Chuyên gia GIS)
 • TS. Bùi Quang Thành (Chuyên gia GIS)
 • PGS. TS. Nguyễn Thị Thiềng (Chuyên gia về Kiến thức bản địa)
 • ThS. Phạm Văn Trọng (WP2)
 • ThS. Bùi Thị Hạnh (WP2)
 • ThS. Trịnh Tuấn Long (WP3)
 • ThS. Ngô Thị Thanh Hương (WP3 - NCS)
 • ThS. Đặng Đình Khá (WP4)
 • ThS. Đặng Đình Đức (WP4)
 • ThS. Nguyễn Đức Hạnh (WP4 - NCS)
 • ThS. Ngô Chí Tuấn (WP4 - NCS)
 • ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo (WP5)
 • ThS. Nguyễn Thị Hà Thành (WP5)
 • CN. Nguyễn Quốc Huy (WP6)