Chuyên mục: » Báo cáo tổng kết dự án

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT

DỰ ÁN NGHIÊN CỨU THÍ ĐIỂM

 

Nghiên cứu thủy tai do biến đổi khí hậu

và xây dựng hệ thống thông tin nhiều bên tham gia

nhằm giảm thiểu tính dễ bị tổn thương

ở Bắc Trung Bộ Việt Nam (CPIS)

 

Mã số: 11-P04-VIE

Nhà tài trợ: Cơ quan Phát triển Quốc tế Đan Mạch (DANIDA)

 

                            Cơ quan Chủ quản:     Đại học Quốc gia Hà Nội

                            Cơ quan Chủ trì:         Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

                            Chủ nhiệm Dự án:      GS. TS. Phan Văn Tân

                            Đối tác Đan Mạch:       Đại học Roskilde

 

HÀ NỘI - 10/2016


 

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN THAM GIA DỰ ÁN

 

Các địa phương:

·      Tỉnh Nghệ An:

1)    Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An

2)    Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

3)    Uỷ ban Nhân dân xã Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

4)    Cộng đồng cư dân xã Hưng Nhân

·      Tỉnh Hà Tĩnh:

1)    Chi cục Thuỷ lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Tĩnh

2)    Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

3)    Uỷ ban Nhân dân xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

4)    Cộng đồng cư dân xã Yên Hồ

·      Tỉnh Quảng Bình:

1)    Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình

2)    Uỷ ban Nhân dân huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

3)    Uỷ ban Nhân dân xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

4)    Cộng đồng cư dân xã Võ Ninh

Các nhà khoa học phía Đan Mạch:

1)    PGS. TS. Ole Bruun, Đại học Roskilde

2)    PGS. TS. Thorkil Casse, Đại học Roskilde

3)    PGS. TS. Mogens Buch Hansen, Đại học Roskilde

4)    TS. Olivier Rubin, Đại học Roskilde

5)    TS. Mette Fog Olwig, Đại học Roskilde

Các nhà khoa học phía Việt Nam:

·      Các thành viên chủ chốt:

1)    PGS. TS. Trần Ngọc Anh, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

2)    PGS. TS. Ngô Đức Thành, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

3)    TS. Mẫn Quang Huy, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

4)    TS. Bùi Quang Thành, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

5)    ThS. Nguyễn Trung Kiên, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

6)    PGS. TS. Lưu Bích Ngọc, Viện dân số và các vấn đề xã hội, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

·      Các chuyên gia, tư vấn, nghiên cứu viên và cộng tác viên:

1)    PGS. TS. Phạm Văn Cự, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (Chuyên gia về GIS)

2)    PGS. TS. Nguyễn Thị Thiềng (Chuyên gia về Kiến thức bản địa)

3)    ThS. Nguyễn Thị Văn (Chuyên gia về Kiến thức bản địa)

4)    ThS. Phạm Văn Trọng (Lĩnh vực Kiến thức bản địa)

5)    ThS. Bùi Thị Hạnh (Lĩnh vực Kiến thức bản địa)

6)    ThS. Trịnh Tuấn Long (Lĩnh vực Đánh giá Biến đổi khí hậu)

7)    ThS. Nguyễn Thị Hạnh (Lĩnh vực Đánh giá Biến đổi khí hậu)

8)    ThS. Đặng Đình Khá (Lĩnh vực Thuỷ văn và Đánh giá thuỷ tai)

9)    ThS. Đặng Đình Đức (Lĩnh vực Thuỷ văn và Đánh giá thuỷ tai)

10)TS. Nguyễn Thị Hà Thành (Lĩnh vực Đánh giá tính dễ bị tổn thương)

11)ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo (Lĩnh vực Đánh giá tính dễ bị tổn thương)

12)CN. Nguyễn Quốc Huy (Công nghệ thông tin và GIS)

13)ThS. Hoàng Tuấn Anh (GIS và PIS)

14)Cộng tác viên từ Đại học Vinh, Nghệ An

15)Cộng tác viên từ Đại học Quảng Bình

Ban Quản lý Dự án:

1)    GS. TS. Phan Văn Tân, Giám đốc

2)    PGS. TS. Trần Quang Đức, Phó Giám đốc

3)    ThS. Nguyễn Thị Thanh Huệ, Thư ký hành chính kiêm Thủ quĩ

4)    CN. Nguyễn Xuân Thành, Trợ lý kỹ thuật

5)    CN. Nguyễn Văn Nhâm, Trợ lý kỹ thuật


Bạn đọc có thể download toàn văn Báo cáo tại đây