Chuyên mục: » Thông tin Nội bộ
Đăng ngày 25/4/2015 Cập nhật lúc 04:04:33 ngày 25/4/2015

Về nội dung quyển sách

Phiên bản 2

Hệ thống thông tin nhiều bên tham gia nhằm giảm thiểu tổn thương gây nên bởi thuỷ tai do biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp và thuỷ sản ở Bắc Trung Bộ Việt Nam

 

Phiên bản 2:

 

Lời giới thiệu

(Bao gồm cả danh mục tác giả và các nội dung đóng góp chi tiết)

Lời cám ơn

Mở đầu

Chương 1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội khu vực nghiên

1.1Khái quát về điều kiện tự nhiên ba tỉnh NHQ

Nêu được:

Vị trí địa lý, đặc điểm địa hình, địa mạo, địa chất, thổ nhưỡng,...

Đặc điểm khí tượng thuỷ văn

Đặc điểm tự nhiên các địa bàn nghiên cứu thí điểm

 

1.2Đặc điểm kinh tế xã hội khu vực nghiên cứu

???

1.3Tình hình hoạt động sản xuất nông nghiệp và thuỷ sản

 

1.4Những thuận lợi và khó khăn, thách thức

 

Chương 2. Biến đổi khí hậu ở NHQ

2.1Bằng chứng về BĐKH trong quá khứ

Sự biến đổi của nhiệt độ, lượng mưa và các chỉ số khí hậu cực đoan

 

2.2Dự tính BĐKH trong tương lai theo các kịch bản

Kết quả dự tính biến đổi của nhiệt độ, lượng mưa và các hiện tượng khí hậu cực đoan liên quan đến thuỷ tai

 

Chương 3. Thuỷ tai ở NHQ trong bối cảnh BĐKH

 

3.1Các hiện tượng thuỷ tai ở NHQ và sự biến đổi của chúng trong quá khứ

Diễn biến của lũ lụt, xâm nhập mặn, hạn hán,...

 

3.2Dự tính biến đổi của các hiện tượng thuỷ tai trong bối cảnh BĐKH

Kết quả tính toán xâm nhập mặn, lũ lụt,... theo các kịch bản BĐKH

 

Chương 4. Tính dễ bị tổn thương do BĐKH và thuỷ tai đối với NN và TS ở NHQ

4.1Tác động của BĐKH và thuỷ tai đến NN-TS

Tác động đến sản xuất NN

Tác động đến hoạt động TS

4.2Tác động của BĐKH và thuỷ tai đến sinh kế và tính dễ bị tổn thương

Tính dễ bị tổn thương do thuỷ tai và BĐKH đối với NN và TS

Ảnh hưởng của thuỷ tai đến sinh kế trong bối cảnh BĐKH

Thầy Huy, cô Ngọc, thầy Ngọc Anh gợi ý thêm mục này

 

Chương 5. Kiến thức và kinh nghiệm bản địa trong việc ứng phó với BĐKH và thuỷ tai

5.1. Kiến thức và kinh nghiệm bản địa trong ứng phó với BĐKH

5.2. Kinh nghiệm quốc tế về lồng ghép kiến thức bản địa ứng phó với BĐKH

5.3. Kiến thức bản địa trong dự báo thời tiết

5.4. Kiến thức bản địa ứng phó với thuỷ tai do BĐKH trong sản xuất

5.5. Kiến thức bản địa ứng phó với thuỷ tai do BĐKH trong các hoạt động sống

 

Chương 6. Hệ thống thông tin nhiều bên tham gia: Công cụ hỗ trợ cộng đồng trong ứng phó với BĐKH và thuỷ tai

5.1Đặt bài toán/Đặt vấn đề

Sự cần thiết phải có PIS

Lôgic cấu thành PIS - Nhiều bên tham gia

Các hợp phần PIS

Các chức năng PIS

 

5.2Cơ sở dữ liệu

 

5.3Các chức năng (menu)

 

5.4Giao diện

 

5.5Hướng dẫn sử dụng

 

5.6Chức năng feedback

(GS. TS. Phan Văn Tân)
Các tin khác: