Chuyên mục: » MHHKH
Đăng ngày 3/12/2018 Cập nhật lúc 07:12:33 ngày 3/12/2018

Video về Mô hình hoá Khí hậu

<iframe width="1130" height="636" src="https://www.youtube.com/embed/XGi2a0tNjOo" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

(GS. TS. Phan Văn Tân)