Chuyên mục: » Giới thiệu dự án DANIDA » Thông tin chung

Tên dự án

Nghiên cứu thuỷ tai do biến đổi khí hậu và xây dựng hệ thống thông tin nhiều bên tham gia nhằm giảm thiểu tính dễ bị tổn thương ở Bắc Trung Bộ Việt Nam

Lĩnh vực nghiên cứu

giảm thiểu tính dễ bị tổn thương, thuỷ tai, tác động của biến đổi khí hậu, hệ thống thống tin nhiều bên tham gia, nông nghiệp và thuỷ sản

Thời gian thực hiện

10/2012-10/2015

Chủ nhiệm dự án

Phan Văn Tân

Học hàm, học vị

Giáo sư, Tiến sỹ Khí tượng và Khí hậu học

E-mail

tanpv@vnu.edu.vn

Điện thoại

+84-4-3558-3811     

Cơ quan chủ trì

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội (HUS)

Thủ trưởng Cơ quan

Bùi Duy Cam

Địa chỉ

334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

E-mail

dhkhtn@vnu.edu.vn  

Điện thoại

+84-4-3858-1419 

Cơ quan đối tác và đồng chủ nhiệm dự án

 

Cơ quan: Khoa Xã hội học và Toàn cầu hoá, Trường Đại học Roskilde, Đan Mạch

E-mail: mettesb@ruc.dk

Họ tên đồng chủ nhiệm: Ole Bruun

Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sỹ

E-mail:obruun@ruc.dk